زخم کاری

شعر و اجرا: جویبار دهقان - موسیقی: استاد کامبیز روشن روان

 

Related Articles

دستت را بکش

جشن نوروز